Mors Alfabesi Nasıl Öğrenilir?

Hasan

New member
Mors alfabesi öğrenmek için birtakım süreçlerin uygulanması gerekir. Günümüzdeki pek çok kişi kullanımı hakkında bilgi sahibi olmamakla beraber alfabenin çeşitli kodlardan oluşması nedeniyle karışık olduğu düşünülmektedir. Mors alfabesi öğrenme sürecinde ilk olarak temel sinyallerin anlamları incelenir. Ardından mors alfabesi incelenerek tüm harflerin sesleri çıkarılmaya çalışılır. Daha sonra kelime tekrarları yapılarak basit kelimeler oluşturulabilir.

  • 1.Temel Sinyaller ve Anlamları
Mors alfabesi temelde iki farklı sinyalden oluşmaktadır. Söz konusu sinyaller çizgi ve noktalardan meydana gelir. Bu konuda mors alfabesi öğrenmek isteyen kişiler öncelikle çizgi ve noktaları bir metin üzerinde tanımaya çalışmalıdır. Örneğin mors alfabesinde çizgilere ‘dah’ adı verilir. Noktalara ise ‘ditler’ denilmektedir.


  • 2.Mors Alfabesi İnceleme Süreci
Alfabede yer alan harflerden herhangi birini seçerek ilgili harfe karşılık gelen seslere bakılabilir. ‘Dah’ ve ‘Dit’ seslerine denk gelen harflerin yüksek seslerle çıkarılması sayesinde beyin yapısı bu sese aşina olmaktadır. Daha sonra bu sesin farklı bir yerde duyulması, ifade edilen harfin ne olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Aslında bu alfabeyi öğrenme sürecinde yapılan bazı hatalar bulunmaktadır. Nokta ve çizgileri taşıdığı anlamla öğrenmek, bu hatalardan biridir. Mors alfabesi üzerinde çalışma yapan uzmanlar, seslerin daha kalıcı olduğunu ve seslerle mors alfabesinin öğrenilmesinin çok daha pratik olduğunu belirtmektedir.

  • 3.Harf Seslerinin Çıkarılması
Mors alfabesi öğrenmek isteyen bir kişi, alfabede yer alan harflerin ‘dah’ ve ‘dit’ seslerini yüksek sesle çıkarması gerekir. Bu noktada dah sesleri dit sesine göre 3 kat daha uzun çıkacaktır. Dit sesleri de genelde kısa ve tek heceli sesler çıkarırken kullanılmalıdır. Belirli bir ritim yakaladıktan sonra sürekli tekrarlar yaparak alfabede yer alan kodlar ayırt edilebilir. Mors alfabesindeki harfler tire (-) işaretiyle ayrılmaktadır. Bununla beraber tam olan kelimeleri ayırmak için yedi (7) nokta kullanılmaktadır. Yapılacak tekrarlar ile beraber alfabenin bir süre sonra öğrenileceği unutulmamalıdır.

  • 4.Kelime Tekrarları
Mors alfabesinde yer alan harflerin hangi ses anlamını taşıdığını ayırt etmek ve öğrenmek için sürekli kelime tekrarı yapılmalıdır. Örnek olarak, ‘S’ harfini tam anlamıyla öğrenmek amacıyla bu harfle başlayan farklı kelimeleri ekleyerek ‘dah’ ve ‘dit’ sesleri eşliğinde tekrarlayabilirsiniz. Yapılacak tekrarlar, harflerin taşıdığı anlamların daha hızlı olarak öğrenilmesini sağlayabilir.

  • 5.Basit Kelimeler Oluşturma
Başlangıçta stresli gibi görünen mors alfabesi öğrenme süreci, basit kelimeler oluşturarak kolay hale gelecektir. Harf ve kelimelerin seslerle ifade edilmesinin öğrenilmesinin ardından kelimelerin ya da kelime gruplarının çizgi ve noktalarla ne şekilde ifade edildiği öğrenilebilir. Bu aşamalar sonucunda mors alfabesinin sesleri kavranacağından, harflere karşılık olan semboller yine kolayca öğrenilmiş olacaktır.